Roztocze Zachodnie

Hosznia Ordynacka. Foto: Tomasz Gaudnik

Roztocze Zachodnie to mezoregion leżący w południowo-wschodniej Polsce, na Lubelszczyźnie. Dzieli się na dwa obszary Roztocze Szczebrzeszyńskie, które sięga od Szczebrzeszyna (na Wschodzie) do Gorajca (na Zachodzie) i na Roztocze Gorajskie (od Gorajca na Wschodzie) do Kraśnika (na Zachodzie).

Obszar ten charakteryzuje się pofałdowanym terenem, w którym dość licznie występują jary i wąwozy wyrzeźbione w lessowym gruncie przez wody opadowe, którego grubość wynosi nawet kilkanaście metrów. Pod warstwą lessu znajduje się skała wapienna tzw. opoka. W niektórych miejscach na Roztoczu Zachodnim, połączenie tych dwóch warstw jest dość dobrze widoczne. Ciekawostkę stanowi fakt, że w miejscu dzisiejszego Roztocza Zachodniego, miliony lat temu, było tropikalne morze stąd skała wapienna powstała w wyniku gromadzenia na jego dnie, osadów wapiennych wraz z muszlami. W osadach tych często można zobaczyć odciski pradawnych skorupiaków, takich jak np. amonity.