BETA

Fauna i flora

Rośliny

Na terenie Roztocza Szczebrzeszyńskiego występują bogata szata roślinna wśród niej wiele gatunków rzadkich i chronionych m.in. : wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, podkolan biały, szczodrzeniec ruski, pluskwica europejska, zawilec wielkokwiatowy, miodunka miękkowłosa, dzwonek syberyjski, rutewka mniejsza, leniec pospolity, szałwia łąkowa, powojnik prosty, koniczyna pagórkowata i kłosownica pierzasta. Z rzadkich gatunków górskich: paprotnik kolczysty, paprotnik Brauna, zanokcica skalna, czyściec górski, żywiec gruczołowaty i szałwia lepka. Do ciekawych roślin leśnych należą: gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier kaszubski, marzanka wonna, kosmatka owłosiona i szczodrzeniec zajęczy.

Wśród gatunków pospolitych występują : miodunka ćma, miodunka wonna, kopytnik pospolity, gajowiec żółty, przylaszczka, groszek wiosenny, i szczyr trwały.

Zwierzęta

Z większych zwierząt na Roztoczu Szcebrzeszyńskim występują m.in. dziki, lisy, sarny i jelenie, borsuki, ostatnio pojawiły się łosie a nawet rysie. Wśród mniejszych i pospolitych zwierząt widziano ryjówki, myszy polne, wiewiórki.  Z rzadkich zwierząt występuje popielica.

Płazy i gady

Na R. Szczebrzeszyńskim można spotkać zaskrońce, padalce i żmije. W lasach i w miejscach zacienionych oraz wilgotnych znaleźć można żaby m.in. żaba zwinka (dalmatyńska). Na nasłonecznionych polanach spotkać można wygrzewające się jaszczurki zwinki.

Ptaki

Na terenie Roztocza Szczebrzeszyńskiego występuje około 80 gatunków ptactwa, z czego 85 procent stanowią gatunki lęgowe. Wśród nich są : brodziec krwawodzioby, dzięcioł czarny, jastrząb, krogulec, kruk, krzyk, muchołówka żałobna, płomykówka, puszczyk, rycyk, siniak. Zaobserwowano także kląskawkę, gila oraz zniczka.

 

Profil wzniesień Roztocza Szczebrzeszyńskiego