BETA

Sułów

Warto zobaczyć :

  • Grodzisko w Sąsiadce z X – XI wieku należące w przeszłości do Grodów Czerwieńskich.
  • Drewniany kościół w Tworyczowie z 1932 – 1923 r. wraz z dzwonnicą z 1949 r.
  • Budynek elektrowni wodnej na rzece Wieprz z 1913 r.
  • Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich w Sułowcu z 1915 r.
  • Cmentarz z I wojny światowej w Kitowie z 1943 r.
  • Młyn wodny w Sułówku.
  • Zespół parkowo – pałacowy Zamoyskich w Klemensowie.
  • Liczne kapliczki i krzyże przydrożne.

Atrakcje :

  •  Park linowy
Profil wzniesień Roztocza Szczebrzeszyńskiego