BETA

Park krajobrazowy

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy powstał 22 stycznia 1991 roku. Utworzono go ze względu na wyjątkowe walory krajobrazowe tego obszaru. Powierzchnia Parku zajmuje 20.209 ha i prawie w całości zajmuje wschodnią część Roztocza Zachodniego, nazywanego też lessowym. Park swym zasięgiem obejmuje Roztocze Szczebrzeszyńskie, doliny : górnego Gorajca oraz fragmenty dolin Poru i Wieprza. Nieznaczne fragmenty obszarów południowych i południowo – zachodnich SzPK znajdują się na Równinie Biłgorajskiej, a w częściach północnych i północno – wschodnich leżą na terenie Padołu Zamojskiego.

Park administracyjnie znajduje się w całości na terenie powiatu zamojskiego i zajmuje po części gminy: Biłgoraj, Frampol, Goraj, prawie w całości gminę Radecznica, Sułów i Szczebrzeszyn (35% powierzchni gminy).

Jedną z atrakcji Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego są lessowe wąwozy, które powstały w wyniku działań (opady deszczu)  lub  działalność człowieka, który wycinając lasy w pozyskiwaniu nowych terenów rolniczych, nieświadomie przyśpieszał procesy erozyjne gleb.

Średnie zagęszczenie wąwozów na terenie parku wynosi 3 km/ na km2, zaś maksymalne dochodzi do 9 km/ km2, są to głębokie jak też i płytkie wąwozy. Na obrzeżach parku, koło Kawęczynka znajduje się wyjątkowy pod względem botanicznym kompleks leśny zwany ”Cetnar”. Obszar ten stanowi jeden z większych zwartych kompleksów leśnych na terenie parku.

Profil wzniesień Roztocza Szczebrzeszyńskiego