BETA

Roztocze Szczebrzeszyńskie

Roztocze Szczebrzeszyńskie znajduje się pomiędzy doliną rzeki Wieprz na wschodzie a doliną Gorajca na zachodzie. Obszar ten charakteryzuje się licznymi wzniesieniami oraz najgęstszą siecią lessowych wąwozów w Polsce. Większość tego terenu pokrywają pola uprawne oraz lasy liściaste głównie buki, graby, brzozy i lipy. W mniejszym stopniu występują klony, jesiony, sosny, topole i jodły. Zdarzają się też dęby czy osiki.

Śródpolne miedze porastają m.in. leszczyna, krzewy tarniny, dzikiej róży czy głogu. Na miedzach rosną czasami dzikie jabłonie i grusze, których owocami żywią się owady, ptaki lub dzikie zwierzęta.

W lasach Roztocza Szczebrzeszyńskiego można spotkać dość licznie występujące dziki, lisy, sarny i jelenie, ostatnio pojawiły się łosie a nawet rysie.

Osiedla ludzkie znajdują się na obrzeżach Roztocza Szczebrzeszyńskiego. Od wschodu znajduje się miasto Szczebrzeszyn, od zachodu Przedmieście Szperówka, od północy Rozłopy (gmina Sułów), a od południa wieś Gorajec w gminie Radecznica.


Na terenie Roztocza Szczebrzeszyńskiego trzeba poruszać się po wyznaczonych szlakach i polnych drogach publicznych. Odradzamy przemierzanie (pieszo lub pojazdem)  lessowych ścieżek po deszczu, ponieważ lessowy pył zamienia się wtedy w gęstą papkę. Trzeba także  przestrzegać poniższych zasad :

1.Nie wchodzimy na tereny prywatne (większość działek, pól czy lasów to własność prywatna)

2. Nie wolno zrywać roślin i niszczyć upraw

3. Trzeba zachowywać się cicho, żeby nie płoszyć dzikich zwierząt i ptaków

4. Ogniska wolno rozpalać tylko w przygotowanych miejscach

5. Śmieci zabieramy ze sobą i wyrzucamy do kosza

 

Profil wzniesień Roztocza Szczebrzeszyńskiego